BAŞARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Bizi mükemmel olmaktan alı koyan şey nedir? Milton H. Erickson,son dönemlerde olimpiyatlara katılan Amerikalı atıcılarla ilgili önemli bir çalışma yapmıştır. Erickson, atıcılara basit bir soru sormuştu ‘Hedefe attığınızda tam isabet kaydedebilirimsiniz?’Atıcıların hepsi de ‘Evet’ yanıtını verdiler. Arkasından ikinci soru geldi: ‘Arka arkaya iki kez hedefi tam on ikiden vurabilir