MANDALA

Manda (Enerji – öz), La (kap) anlamına gelmektedir.  Mandala’ya enerjiyi tutan kap diyebiliriz. Sanskritçe bir kelimedir. Mandala, bilinçaltında saklanan gerçekleri ortaya çıkartmamıza da araç olur. Yaptığımız çalışmalar sonrasında bilinçaltımıza attığımız bilgilerimizin açığa çıkmasıyla bize gerçek bir dışa vurum ve aydınlanma yaşatır. Renkler ve semboller kendimizi mandala da ifade aracına dönüşür. Böylelikle temiz bir bilinçle ihtiyacımız olan her şeyi sırasıyla yaşamımıza çekmeye başlarız.

Aynı zamanda sözlü iletişimin olmadığı dönemlerde yapılan dua sanatıdır. Çizdiğimiz ve yarattığımız Mandalalar beynimizin sağ ve sol yarım kürelerini dengeler, düşüncelerimizi ve sezgilerimizi bir noktaya toplamamıza yarar ayrıca merkezde kalabilmeyi sağlar.