KOZMİK ŞİFA

Enerji, dalga boylarından oluşan ve çeşitli frekanslarda var olabilen bir titreşimdir. Kozmik Enerji ise ilk etapta her birine kanal adı verilen 42 farklı frekans ile çalışılan,daha sonara 250 frekanslık Bloktan oluşan Magister ve 11 frekanslık bloktan oluşan Zoroastrizm seviyesinde çalışılır.

Bu farklı titreşim ve özelliklere sahip olan her kanal farklı bir amaca yönelik olarak bir takım hastalık ve problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. İnsanlar dışında hayvanlar, bitkiler, mekanlar ve nesneler için de görev yapan kanallar bulunmaktadır.