İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Hepimizin, genlerimizin mirası olan ve de yaşarken edindiğimiz deneyimler sonucu, farkındalıkla ya da değil kazandığımız özelliklerle birlikte, birer ya da daha çok temsil sistemleri vardır.Buna isterseniz iletişim sistemleri de diyebilirsiniz.Bu sistemler,bizimle veya bizim başkalarıyla olan iletişimlerimizde göz ardı edemeyeceğimiz kadar önem taşırlar.İletişimsizliklerin belki de en önemli nedeni budur.En çok yakınmamız da anlaşılamamaktır.Ya da yanlış anlaşılmak.
Şimdi de üç temel iletişim sistemi olan görsel,işitsel ve dokunsal iletişim sistemleriyle ilgili ipuçlarını paylaşalım:
Görsel sistem özellikleri:Ağırlıklı olarak bu sistemlerini kullananlar,görüntülerle düşünürler.Görüntü yoluyla bilgileri beyin sisteminde kodlar ve görüntüler yoluyla algılarlar.Gelecek algısı güçlüdür.Geleceğe ait kaygı ya da fırsatlar bu günlerine yön verir.Hayal güçleri gelişmiştir ve vizyon geliştirmeye yatkındırlar.
Hızla karar verebilirler.Görüntülerle düşündükleri için hızlı konuşma eğiliminde olurlar.Çünkü zihinlerinde hızla akan resim kareleri vardır.Gözlerini sağ yukarı veya sol yukarı çevirerek bakar ve konuşurlar.Bakmak,görmek,resmetmek,izlemek gibi kelimeleri sık kullanırlar.Bu kişilerle görsel çizime dayalı şekilde ya da gözlerinin önünde resim oluşturacak şekilde konuşulmalıdır.Detaylara girmeden,durumu ana hatlarıyla iyi bir biçimde özetleyen şekilde iletişim kurmak,mesajın en etkili biçimde ona ulaşmasını sağlayacaktır.
İşitsel sistem özellikleri:(Bendenizde olduğu gibi)Kelimelerle düşünürler.Bilgileri dil yoluyla beyne kodlarlar ve kelimeler yoluyla da algılarlar.Sol beyin özellikleri olan analiz ve mantık ağır basar.Ayrıntılar çok önemlidir.Bu nedenle de anlattıklarını ayrıntılarıyla anlatırlar.Bunu iletişim kurduğu kişilerden de beklerler.Ayrıntıları merak ettiklerinden ötürü soru sorma eğiliminde olurlar.İç dünyalarında ise,iç sesleriyle konuşarak olayları ve durumları analiz ederler.Zihninde,yapılacak listesi ile çek ederek dolaşması olasıdır.Analiz yeteneği geliştiği için,farklı bakış açıları da geliştirmesi kolay olur.Gözleri,sağ veya sol kulak hizasındadır.En sık kullandıkları kelimeler ise,dinlemek,işitmek,duymaktır.
Hissel(dokunsal)sistem özellikleri:Hissetmeyi,dokunmayı,sarılmayı ve sevgisini ifade etmeyi severler.Duygular daha ön plandadır.Ruh halleri değişkendir.Diğer sistemlere göre,daha çok ANDA yaşamayı tercih ederler.Sevdikleri insanlarla çalışmayı önemserler.Gözleri sağ veya sol alta dinler veya konuşurlar.Hissetmek,kavramak,dokunmak,duygusal v.b.kelimeleri sıkça kullanırlar.Türkiye’ de bu sistemi kullanan insan sayısı oldukça yüksektir.Diyebiliriz ki Türk insanı iletişim kanalı olarak dokunsal niteliklere sahiptir.Duygularını iletişimlerine yansıtırlar.
İdeal olanı elbette bu iletişim sistemlerinin üçünün de eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesi ve kullanılmasıdır.İletişimin kalitesi açısından.
Anlamak ve anlaşılmak önemliyse bizim için,kesinlikle yukarıda paylaştığım bilgileri,iletişimlerimizin merkezine koymalı ve unutmamalı.Bir çok zaman yazdığım ve söylediğim gibi:”önemsiyor ve de istiyorsak.”
Göreceksiniz ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sizin için.Emin olabilirsiniz.Deneyimleyin ve görün.
Esenlikler dileğiyle…

DOĞA GELİŞİM
Mehmet Fatih SÖZEN
Öğrenci, Aile ve Yaşam Koçu
mfatihsozen@mynet.com