İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Hepimizin, genlerimizin mirası olan ve de yaşarken edindiğimiz deneyimler sonucu, farkındalıkla ya da değil kazandığımız özelliklerle birlikte, birer ya da daha çok temsil sistemleri vardır.Buna isterseniz iletişim sistemleri de diyebilirsiniz.Bu sistemler,bizimle veya bizim başkalarıyla olan iletişimlerimizde göz ardı edemeyeceğimiz kadar önem taşırlar.İletişimsizliklerin belki de en önemli nedeni budur.En çok